Prøvevandringer i Borup 14. - 15. december 2017

Vi har i en periode arbejdet på at få nogle vandringer i stand i andre dele af Køge Kommune. Der har været en gruppe centreret i Køge med vandringer i nabobyerne, men vi har aldrig rigtigt fået dyrket den vestlige del af Køge Kommune, og det skal der laves om på. Målet er at få noget mere i gang i 2018.

Det blev nogle stille, men hyggelige timer, hvor der også var mulighed for at se på julevinduer. Personligt har jeg hørt meget positivt om Borup Kino, men aldrig set den. Der kom flere positive reaktioner, bl.a. fra nogle unge der kendte os fra Køge. Deres grinende reaktion var "Hvad vil I dog i Borup - der sker jo aldrig noget", men de var virkelig glade for at se os.

Og der behøver jo heller ikke at ske noget.....

TILBAGE