Intro-møde i Hastrupparken 19. november 2008

I forbindelse med opstarten i Hastrupparken, blev der afholdt et informationsmøde for interesserede, med deltagelse af de lokale Natteravne samt repræsentanter fra Landssekretariatet og boligselskabet.

TILBAGE